Какво представляват автоматичните/сензорните смесители?


|

Автоматичният кран или сензорен смесител е снабден със сензор за близост и механизъм, който отваря своя клапан, за да позволи на водата да тече в отговор на присъствието на ръцете на потребителя в непосредствена близост. Кранът затваря клапата си отново след няколко секунди или когато вече не открива присъствието на ръцете на потребителя.
Автоматичните кранове са разработени за първи път през 50-те години на миналия век, но не са произведени за търговска употреба до края на 80-те години, когато за първи път се появяват на пазара на места, където потребители като страдащи от артрит имат трудности да контролират битовите дръжки на крана или на места, за да се избегне пренасянето на бактерии, като болници и кабинети, в места за приготвяне на храна, в обществени тоалетни и в промишлени помещения, където ръцете са замърсени от химикали или мазнини и т.н. Те постепенно стават нещо обичайно в по-развитите страни и нашумяват най-вече на обществени места.
Другото главно предназначение на тези модели е спестяването на вода. Прецизният предварително зададен контрол на дебита, температурата и точното време позволява потокът да бъде точно настроен, за да осигури точното количество за пълнене на мивките или ваните до предварително зададеното ниво, което гарантира оптимални количества вода с правилна температура разпределени за различните цели.
Когато се използва за автоматична употреба, активирана от сензора, вместо за ръчно управление, като например за обществени басейни или душове в паркове или плажове и т.н. се дозира само предварително определеното количество, избягва се загубата на вода и последващото изхвърляне на излишната сива вода. Когато потребителите се отдалечат от обществените умивалници или душове, контролираният от сензора поток вода незабавно спира, за да се избегнат отпадъци.
Сензорните смесители обикновено се захранват от нормално битово електричество с помощта на трансформатори, но когато няма електричество като паркове или плажове или селскостопански места, тъй като системата изисква незначително електрическо захранване с ниско напрежение, системата е проектирана да функционира от акумулаторни батерии или от фенерни батерии. Този тип кранове имат предимството да се изключват автоматично след измиване на ръцете, като по този начин намаляват отпадъците от вода. Когато се инсталират в дом, сензорните кранове облекчават необходимостта родителите да гарантират, че децата са изключили крана. Техният автоматичен механизъм за изключване също така значително намалява риска от преливане на мивката поради оставяне на кран по невнимание или умишлено. Поради техните помощни качества, автоматичните кранове често се намират в заведения за подпомагане на живота.
Автоматичните кранове са водоспестяващи устройства, които помагат да се спести до 70% от водата, която иначе би била неизползвана, и да спестят до 5% от водата, използвана от стандартното домакинство. Други предимства на автоматичните кранове се откриват в инхибирането на разпространението на микроби, за които е известно, че се разпространяват върху дръжките на крана, както и спомагат за предотвратяване или смекчаване на инциденти с попарване, причинени от гореща вода. В днешни дни тези две неща са от голямо предимство и нужда. Трябва да обръщаме внимание на предложените ни възможности от пазара за пестене ресурсите на Земята и естествено за по-добра лична хигиена.

Популярни тагове

{news_tags}