Проточни бойлери - предимства и недостатъци

Проточният бойлер е уред, монтиран възможно най-близко до мястото, където ще се изполва топлата вода. Принципът на работа на проточните бойлери е следния: при пускане на уреда, студената вода преминава през тръбите, разположени във вътрешността на бойлера и се  загрява от газов или електрически елемент. Именно това е причината тези бойлери да се наричат проточни – водата тече през тях. В зависимост от вида нагряващ елемент, проточните бойлери се разделят на два вида : електрически и газови.
Електрическите проточни бойлери биват с отворен или затворен резервоар. Тези с отворения резервоар се наричат още проточни бойлери със свободно изтичане. При тях водосъдържателят не е под налягане, което изисква монтиране на допълнителна смесителна батерия, предлагана обикновено в комплект с проточния бойлер. Основен и достоен представител на този вид проточни бойлери е отдавна познатия модел „Юнга“. Предимство на този тип проточни бойлери е, че въпреки необходимата допълнителна смесителна батерия, те се монтират лесно - директно върху съществуващите изводи за студена вода. Друго тяхно предимство е, че може да се регулира температурата на водата само с помощта на смесителната батерия, без сложни похвати. Тези бойлери са много икономични и достъпни за всеки потребител. Основен техен недостатък е, че дебита на водата, като правило е много малък  и ако се наложи, не може да поддържа висока температура на водата продължително време. Друг недостатък, основно при новите модели проточни бойлери от този тип е, че макар че пластмасовите части да са устойчиви на висока температура, те се повреждат относително лесно при по - небрежна експлоатация, в сравнение с други видове проточни бойлери. Освен това този тип проточни бойлери не могат да захранват повече от една точка.
За разлика от проточните бойлери с отворен резервоар, тези със затворен такъв, работят под налягане. По тази причина те могат да работят със стандартна или термостатична смесителна батерия. При тях регулирането на температурата и водата стават по два начина - с хидравлично  или с електронно регулиране.
Хидравличните регулатори включват допълнително различни степени на нагревателя, в зависимост от потреблявания дебит на водата. Електрическите регулатори от своя страна, дават възможност потребителя предварително сам да зададе желания дебит на водата. При по-сложните модели проточни бойлери от този тип, студената вода се регулира според определената от потребителя крайна температура. Като предимство на тези проточни бойлери, може да се счита възможността да се използват, освен като водонагревател за конкретната мивка, и за захранване на цялото жилище с топла вода. Това е във възможностите на високотехнологичните, надеждни уреди с мощност между 24 кВ и 27 кВ. Основно предимство при проточни бойлери от този тип, е постоянното наличие на топла вода, без да се налага да се отделя време за загряването и́, при това точно със желаните температура и дебит. Друго тяхно предимство е, че въпреки мощният нагревател, проточните бойлери са много икономични, защото работят само, когато се използват. Освен това имат няколко вградени защити и системи за контрол на температурата и дебита на водата, въпреки непостоянното налягане. Самият нагряващ елемент е защитен от прегряване и образуване на котлен камък. Недостатък както на по-мощните проточни бойлери, така и на тези с по – малка мощност, са по-високите разходите за монтаж, а за по-мощните модели – по – големите разноски по експлоатацията. Освен това за по-мощните проточни бойлери е необходима трифазна електрическа инсталация.
Вече на много места в България има изградена газопреносна мрежа. За собствениците на газови инсталации, на пазара се предлагат газови проточни бойлери, работещи на природен газ. За хората, които нямат такава инсталация у дома, си но държат да използват газ, се предлагат проточни бойлери, работещи с пропан-бутан. В зависимост от модела, проточните водонагреватели от този вид произвеждат от 5 до 10л/мин. От този показател зависи и мощността им. Другият показател за газовите проточни бойлери е температурната разлика между топлата и студената вода - най-често тя е 25°С. Предимство на тези бойлери е, че произвеждат топла вода с по - голям дебит от електрическите. Всички те задължително имат терморегулатори, вградена защита от изтичане на газ и пиезоелектрическо запалване. Като немалко предимство на газовите проточни бойлери, се сочи фактът, че те са най – икономични по отношение на разходи за експлоатация спрямо останалите видове проточни бойлери. Един от основните им недостатъци, както и на всички уреди, работещи с газ, е необходимостта да се използват с повишено внимание, въпреки вградените защити. Друг недостатък е, че за разлика от монтажа на какъвто и да е вид електрически бойлер, монтажът на газовия проточен бойлер се извършва само от оторизиран специалист. В противен случай най-малкият проблем, който може да възникне, е отпадането на гаранцията за уреда, независимо от указания гаранционен срок. Сам по себе си, монтажът на газовите проточни бойлери, има строго определени изисквания, чието неспазване може да доведе до повреда на уреда и последваща ситуация, която да застраши живота на потребителя.
Като цяло, въпреки изброените недостатъци, проточните бойлери имат основното предимство да са доста по - икономични от обемните електрически бойлери, което често е решаващо при избора на бойлер.

Вижте разнообразието от проточни бойлери, които прелагаме!