Херметизиращи материали

 Съществен етап в съвременните строителни и ремонтни работи е запълване на кухини и херметизация между отделни строителни елементи. Поради спецификата на строителните технологии, особеностите на конструкциите и различните експлоатационни условия, всеки проект има нужда от специфични продукти за уплътняване, свързване и изолиране.

Голяма част от строителните и довършителните работи сега са немислими без използване на херметизацията и херметизиращите продукти. Те представляват смеси на основата на полимери, главно полисулфид или течен силиконов каучук. Използват се за запълване на различни процепи и пукнатини, за свързване и изолиране на връзки между повърхности, както и за уплътняване на прозорци и врати. В зависимост от химическия си състав са акрилни, силиконови и полиуретанови.

Акрилни

Херметизиращите материали, разработени на основата на акрилни полимери се използват за запълване на шевове и пукнатини между бетонни и каменни повърхности, при поставяне на первази, монтиране на врати и прозорци, закрепяне на покрития и настилки върху стени и подове, а също и при работи, където се предполага слабо или умерено движение на фиксирания материал. Те дълго време запазват еластичността си и могат да издържат на силни вибрации. След изсъхване повърхността им добре може да се покрие с различни тониращи състави. Акрилните уплътнители не съдържат разтворители. Те са ефективни за употреба както вътре, така и извън сградите. Използват се главно за уплътняване на пукнатини с малка деформация. Имат добра адхезия към бетон, тухла, дърво, гипс и лесно задържат върху себе си боя и мазилка. Образуват филм след 15 минутно съхнене. Имат добра устойчивост на светлина и ултравиолетови лъчи.

Сред акрилните херметизиращи материали има както водоустойчиви, така и неводоустойчиви видове. Неводоустойчивите акрилни уплътнители не могат да функционират при влажна среда и не издържат при ниски температури. Но ако се използват в сухи помещения и в подходящите за тях температурни граници, те могат да служат безотказно повече от 10 години. Водоучстойчивите акрилни херметици не се повреждат от вода и издържат при много ниски температури. Те се използват при уплътняване на неподвижни и слабо подвижни съединявания.

Акрилните уплътнители се прилагат само върху подготвени и почистени повърхности или с помощта на специален пистолет, или директно от тубата. Окончателно втвърдяване настъпва в рамките на 24 часа.

Силиконови

Известните в практиката като „силикони“ уплътняващи материали са произведени на базата на силиконови полимери. Те имат еластична основа от силиконов каучук – органосилициев полимер. Освен силиций в състава на полимера могат да влизат метилови, алкилни, фенилови, винилови и флуоралкилни групи. В зависимост от типа на участващите функционални групи получените продукти се различават по физико-химичните си свойства и области на приложение. Силиконовите уплътнители се използват за външни и вътрешни работи – като изолатори по време на инсталацията на дограма, врати, метални конструкции. Те осигуряват запечатване срещу проникване на вода и миризми. Силиконовият каучук има добра адхезия към стъкло, дърво, метал, керамика, емайлирани повърхности, както и висока термична стабилност и устойчивост на атмосферните условия. В зависимост от продукта, който се отделя в процеса на хидролиза по време на вулканизацията, силиконите допълнително се делят на още два типа – кисели (ацетатни) и неутрални (оксимни, амидни и спиртни). Ацетатните силикони изсъхват по-бързо и са по-евтини от неутралните, но не  се препоръчват за работа при метални конструкции, бетон и естествен камък, заради отделящата се оцетна киселина. В същото време обаче са  много добри, когато трябва да се свърже стъкло със стъкло, алуминий, неръждаема стомана или керамика. Неутралните силикони са с по-универсално приложение, но пък изсъхват по-бавно. Те имат добра адхезия  към повечето строителни материали, включително синтетични и боядисани повърхности. Съществуват и силикони,устойчиви на биологично активни среди.    Те имат бактерицидни добавки и са незаменими в обработката на шевове при монтаж на санитарна техника в бани,кухни, басейни и други влажни помещения.

Полиуретанови

Запълващите състави на основата на синтетичен полиуретан са известни в практиката като монтажна пяна. След впръскване образуват еластична маса, която увеличава обема си и запълва цялото пространство между материалите.

Основните свойства на полиуретановата пяна, поради които тя е високо ценена от строителите, са: монтажни, звукоизолационни, топлоизолационни и уплътняващи. Освен тях монтажната пяна има и други безусловни предимства.Тя изпълва цялото предоставено на нея пространство и е самовтвърдяваща се, което улеснява работата.

Благодарение на изолационните си качества монтажната пяна се използва за запълване на пукнатини и процепи в стенни, подови и покривни материали, за кухини около каси на врати и прозорци, както и за изолиране на топло- и водопроводни тръби. Успешно изпълнява ролята и на хидроизолация за покриви, фундаменти и басейни. Поради адхезионните си свойства монтажната пяна в много случаи е подходящ заместител на лепило. Тя е и най-еластична в сравнение с другите херметизиращи състави. Именно затова тя е предпочитана за уплътняване на фуги между материали, склонни към топлинно разширение.